Znaczki członkowskie – sprzedaż

W związku z wyjazdem prezesa – H. Rachubińskiego, na 3 miesięczny staż naukowy, dystrybucją znaczków członkowskich PTTK, wydawaniem legitymacji PTTK i OT, i innymi sprawami będzie zajmował się Krzysztof Zagórski z SKT PG “Fify”. Pytania: w komentarzach lub na adres oddziału: os.pttk.gdansk@gmail.com PS. Prezes wraca na Wielkanoc.